Theorie

Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen.

Kandidaten mogen alleen theorie-examen doen als zij 16 jaar of ouder bent. Vanaf 16,5 jaar mogen kandidaten rijlessen nemen en als kandidaten 17 jaar worden mogen zij praktijkexamen doen.

Bij een lespakket  praktijklessen krijg je gratis gebruik van CD + oefenboek 2019  om de theorie zelf te leren.

Indien je er alleen niet uitkomt, kan je altijd begeleiding krijgen van je instructeur. Vooral als je nog moeite hebt met de Nederlandse taal, is het prettig als de theorie ook uitgelegd wordt in je eigen taal. Vraag in zo’n situatie altijd om hulp.

Het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen. Totaal aantal examenvragen is 65.

Onderdeel 1 van het examen bestaat uit 25 vragen over gedragskeuze bij gevaarherkenning

Onderdeel 2 bestaat uit 30 vragen over kennis van de verkeersregels en de voertuigvoorschriften,zoals:

. het gedrag op de weg(plaats op de weg,inhalen,snelheid,stilstaan en parkeren,tekens en signalen,verlichting)

. het voorrang verlenen en voor laten gaan

. de verkeersborden,verkeerslichten en tekens op het wegdek

. de inrichtings-en gebruikseisen van auto,s en aanhangwagens

. de algemene bepalingen van de verkeerswetgeving(kentekens,rijbewijzen,ontzegging rijbevoegdheid en WA-verzekering).

Onderdeel 3 bestaat uit 10 vragen over verkeersinzicht (kennis van en inzicht in verkeersrisico,s),veiligheids – en milieuaspecten

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregels is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen. Het aantal vragen over verkeersinzicht en risico’s zal geleidelijk worden uitgebreid.

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid

De onderdeel 2 en 3 bestaan uit meerkeuzevragen,open vragen en ja/nee-vragen.

U slaagt voor het theorie-examen als u

– 13 vragen goed hebt(van de 25) van onderdeel gevaarherkenning en

– 35 vragen goed hebt(van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.